#ujaran kebencian
  Sabtu, 17 Jun 2017 10:20       

Dewan Masjid: Khotbah Ujaran Kebencian Termasuk Gibah

Islam sangat mengecam orang yang membenci agama lain dan mengutarakannya secara terbuka.