NEWSTICKER

Memahami Islam bersama M Quraish Shihab: Khalifah Allah di Bumi (1)

23 October 2021 14:44

Setiap manusia adalah khalifah. Tugas utama manusia sebagai khalifah di bumi ialah memelihara dan melestarikan alam dengan potensi-potensi yang telah dianugerahkan Allah SWT.