NEWSTICKER

Nilai-Nilai Masyarakat Islam (2)

12 March 2022 14:18

Masyarakat dan kumpulan dari manusia pasti melakukan kesalahan disengaja atau tidak disengaja. Maka dari itu, nilai-nilai masyarakat islam mampu kita jaga dengan keteladanan dan ajaran dari keluarga.