NEWSTICKER

Fakta-fakta RUU Cipta Kerja

N/A • 13 October 2020 09:25

Pemerintah meluruskan sejumlah disinformasi mengenai RUU Cipta Kerja yang baru saja disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah menegaskan kehadiran RUU Cipta Kerja ini justru menguatkan aturan mengenai ketenagakerjaan.
(Joshua Londah)
';