NEWSTICKER

Setia Tak Berkarat? (2)

17 September 2022 21:35

Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap setia atas suatu kebenaran dalam kehidupannya. Baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berkeluarga, maupun berbangsa dan bernegara. 

Lalu bagaimana ya sebenarnya arti kesetiaan yang sesungguhnya?