NEWSTICKER

Penyerahan Hewan Kurban Surya Paloh ke Masjid Nursiah Daud Paloh

10 July 2022 08:05

Surya Paloh mengurbankan sapi yang diwakilkan Arif Nugroho untuk diserahkan kepada Masjid Nursiah Daud Paloh.