NEWSTICKER

Setia Tak Berkarat? (4)

17 September 2022 22:08

Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap setia atas suatu kebenaran dalam kehidupannya. Baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berkeluarga, maupun berbangsa dan bernegara. 

Lalu bagaimana ya sebenarnya arti kesetiaan yang sesungguhnya?