NEWSTICKER

Islam Agama Kemanusiaan (3)

24 January 2021 15:29

Islam meletakkan dasar-dasar persamaan derajat dan hak asasi bagi setiap diri manusia. Dengan konsep itu, segala pandangan akan sesuai dengan pribadi manusia yang luhur. 

Tag